Müşavirliğimizin Görevleri

Hukuk Müşavirliği, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun icra edilmesi için, Üniversitenin birimlerinin işlem tesis ederken, hukuki konularda, mevzuatın yorumunda tereddüte düştükleri durumlarda mütalaa vermektedir.
İdari ve teknik şartnameler, bakım onarım vs. sözleşmeleri öncelikle Müşavirliğimizce incelenmektedir. İdari, akademik personel, öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmaktadır. İdari-Akademik personel hakkında açılan disiplin soruşturmalarının yürütülmesi de Müşavirliğimizde yapılmaktadır.

  • Adli ve idari yargıda Üniversitenin davalı ve davacı sıfatıyla temsil edilmesi,
  • Ceza ve Disiplin soruşturmalarının usule uygun yürütülmesini sağlamak,
  • Birimlerden gelen hukuki Mütalaa taleplerini incelemek ve hukuka uygun şekliyle cevaplamak,
  • Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Toplantılarına katılarak toplantılara hukuki danışmanlık yapmak,
  • Komisyonlarda hukuki danışmanlık yapmak,
  • 2547 S.K.’nun 33. ve 39. maddelerine görev yapılan görevlendirme sözleşmelerinin usulü uygun yapılmasına sağlamak,
  • Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yerine getirmek