Misyon ve Vizyon

MİSYON
Üniversitemizin idari, akademik personeli ve öğrencilerine yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuki yardımda bulunmak; ayrıca Üniversitenin tasarruflarının hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun icra edilmesini sağlamak ve Üniversitenin haklarını adli ve idari merciler önünde savunmak.

VİZYON
Üniversitemiz aleyhine açılan veya Üniversitemizce açılacak ya da kaybedilen dava sayısının en aza indirmek.