KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri

20-05-2022

Üniversitemiz; kişisel verilerin işlenmesi esnasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekte; orantılılık ve gereklilik prensiplerini dikkate almakta, kişisel verileri, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemekte olup, Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerine https://kvkk.deu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.